פוי

  • פוי – שמיניות יד אחרי יד

  • פוי – פרפר

  • פוי – שינוי כיוון

  • פוי – מעבר מצד לצד דרך הכתפיים

  • פוי – פרפר מעל הראש

  • פוי – אחד קדימה אחד אחורה

  • פוי – שמיניות כפולות

  • פוי – שמיניות מאחורי הגב